Kuldemedieavgift

Det er foreslått at statlige avgifter for HFK-gasser i 2022 øker med 30 % fra kr.591,- til kr.766,- per tonn CO2-ekvivalenter. 
De nye avgiftene er ikke vedtatt enda, men det er ventet at disse vil bli vedtatt like før Stortinget tar juleferie.