Økte priser

På bakgrunn av økte råvare-, produksjons- og fraktkostnader fra våre leverandører ser vi oss nødt til å justere gjeldende priser fra 01.07.2022.

Som de fleste sikkert har fått med seg har Covid-19 pandemien gitt forsyningsproblemer over hele verden. I tillegg har råvareprisene økt ytterlige etter Russlands angrep på Ukraina. 

I sum fører dette til at hele produksjons- og leverandørkjeden blir påvirket, noe som igjen fører til økte kostpriser på alle våre varer og tjenester. Dessverre betyr dette økte priser for våre kunder, men vi håper på forståelse for den ekstraordinære situasjonen hele verdenssamfunnet står overfor .