Kontakt oss

Våre ansatte

Kenneth Sjølstad
Daglig leder
Telefon: 90 59 03 11
Sende e-post

Vidar Hagen Øberg
Markedsansvarlig
Telefon: 90 16 19 51 
Send e-post

Morten Haugnes
Prosjekcontroller/KS-ansvarlig
Telefon: 45 23 23 63
Send e-post

Lene Valsø
Administrasjon/faktura
Telefon: 46 50 90 10
Send e-post

Johan Hafsås
Prosjektingeniør
Telefon: 98 64 99 44
Send e-post

Arthur Olumy
Kuldemontør/service
Telefon: 97 73 27 66
Send e-post

Martin Schanke
Kuldemontør/service
Telefon: 92 66 94 80
Send e-post

Ivar Barstad Vaadan
Kuldemontør/service
Telefon: 45 26 39 32
Send e-post

Andrè K. Sneeggen
Kuldetekniker
Telefon: 99 50 64 60
Send e-post

Magnus Rye
Kuldetekniker
Telefon: 92 87 87 37
Send e-post

Erik Bakke
Kuldetekniker
Telefon: 98 69 19 94
Send e-post

Jonas Garli
Automasjons-/kuldetekniker
Telefon: 98 01 98 38
Send e-post

John Helge Wangberg
Servicetekniker
Telefon: 93 22 41 70
Send e-post

Kristian Øberg
Service
Telefon: 46 62 56 50
Send e-post

Espen Løfshus
Service
Telefon: 92 04 56 21
Send e-post

Simen Mathisen
Service
Telefon: 90 52 00 74
Send e-post

Bilde 3 2021 justert

Polar Kuldeservice AS
Østre Rosten 84 F
7075 Tiller
Telefon: 73 96 68 60
E-post: post@polarkulde.no
Org.nr. NO 996 667 820 MVA