F-gass forordningen

VKE har hatt flere møter med Tilsynsavdelingen hos Klima- og forurensnings-direktoratet, og er positivt overrasket over hvor seriøst en planlegger kontrollene. Tilsynsavdelingen sier de vil benytte seg av ulike kontrollmetoder, fra bedrifts-besøk til brevkontroll, og at 2014 også er med i planleggingen.

Hos kuldeentreprenøren vil bli det kontrollert om relevante personer har sertifikat, samt at internkontroll og skriftlige rutiner er på plass og etterleves. I samme kontroll kan det også bli aktuelt å se på retur av brukt HFK.

Hos anleggseieren vil det bli kontrollert om han avholder regelmessig lekkasjekontroll, fører kulde-medieregnskap, og benytter sertifisert personell. Inspeksjonsrapporten vil være offentlig tilgjengelig.

Polar Kuldeservice tilbyr alle kunder med serviceavtale F-gass kontroll.