Nyheter

Informasjon vedrørende koronaviruset

Vi vil bidra til den nasjonale dugnaden for å hindre spredning av Covid-19-viruset og følger myndighetenes råd tett. Det blir ikke utført service hos private husholdninger – kun hos nødvendig næringsvirksomhet og akutte tilfeller som har behov for hjelp.

Akutt service utføres til enhver tid etter de rettningslinjer serviceteknikkerne avgjør i samarbeid med ledensen for hvert enkelt tilfelle.

Vi er på jobb og kan nås på telefon.

F-gass forordningen

VKE har hatt flere møter med Tilsynsavdelingen hos Klima- og forurensnings-direktoratet, og er positivt overrasket over hvor seriøst en planlegger kontrollene. Tilsynsavdelingen sier de vil benytte seg av ulike kontrollmetoder, fra bedrifts-besøk til brevkontroll, og at 2014 også er med i planleggingen.

Hos kuldeentreprenøren vil bli det kontrollert om relevante personer har sertifikat, samt at internkontroll og skriftlige rutiner er på plass og etterleves. I samme kontroll kan det også bli aktuelt å se på retur av brukt HFK.

Hos anleggseieren vil det bli kontrollert om han avholder regelmessig lekkasjekontroll, fører kulde-medieregnskap, og benytter sertifisert personell. Inspeksjonsrapporten vil være offentlig tilgjengelig.

Polar Kuldeservice tilbyr alle kunder med serviceavtale F-gass kontroll.

Polar Kuldeservice AS
Østre Rosten 84 F
7075 Tiller
Telefon: 73 96 68 60
E-post: post@polarkulde.no
Org.nr. NO 996 667 820 MVA