Informasjon vedrørende koronaviruset

Vi vil bidra til den nasjonale dugnaden for å hindre spredning av Covid-19-viruset og følger myndighetenes råd tett. 

Alle oppdrag utføres til enhver tid etter de retningslinjer serviceteknikerne avgjør i samarbeid med ledelsen for hvert enkelt tilfelle.

Vi er på jobb og kan nås på telefon og e-post.